แจ้งสมาชิก:เรื่องโครงการสาธารณกุศลกลุ่ม ประจำปี 2555 วันที่ 8-10 ธันวาคม

<< < (7/11) > >>

ขุนทอง:
รายนามผูร่วมบริจาก   บ.ไทยศรีประกันภัย
1.คุณชัยยะ ทัศนสุวรรณ                   200   บาท
2.คุณพงศ์เกียรติ เจตนาวิน                 200   บาท
3.คุณลาวัลย์ จันทร์อร่าม                   100   บาท
4.คุณคมนาคม รู้อยู่                        100   บาท
5.คูณสุภวัฒน์  ศรัญพจน์                   100   บาท
6.คุณปิ่นแข ทับเอี่ยม                       100  บาท
7.คุณสันติ พรประดิษฐ์                      100  บาท  บ.ทรู
8.คุณชาตรี ยศปัญญา                      300   บาท
9.คุณอาวุทธ คงตนตรี                      200   บาท
รายนามผู้บริจาก บ.ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
1.คุณเกษม อู่ฑิฆัมพร     ผจก.โรงงาน Coca Cola ประเทศลาว   1.000  บาท
2.คุณพิรุณ โพธิ์งาม       ผจก.QA รง.รังสิต                           100  บาท
3.คุณยงศักดิ์              ผจก.QA รง.ขอนแก่น                       100  บาท
4.คุณยุพากร เกิดสนอง  หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม.หัวหมาก            100  บาท
5.คุณสมัชชา ตระการศิริวานิช                                           200  บาท
6.คุณแววดาว นุชน้อย                                                   200  บาท
7.คุณ นิภาภร พิชญกานต์                                                 50  บาท
8.คุณ สมพงศ์             ผจก.ผลิต หัวหมาก                          100  บาท
9.คุณกบ                                                                   50  บาท
10.คุณตุ้ม                                                               100  บาท
11.คุณวันเพ็ญ พงศ์แสวง                                                140 บาท
12.น้องพลอย น้องเพลง แตงเส็ง หมู่บ้าน KC                           100 [KM
13.ป้าแอ๋ว     หมุ่บ้าน KC                                                40 บาท
14.คุณวรชัย                                                              100 บาท
15.คุณ อำไพร มะลี ผจก.ทั่วไปโรงแรมทาวน์อินทาวน์                   500 บาท
16.คุณ สมจิตร รื่นโพธิ์วงศ์ เลขาฯ ผจก.และพนักงาน                    760 บาท
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น                                                   5000  บาท          

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจากเงินในครั้งนี้ เราขออวยให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดไป          

ขุน เน & หนุ่ย + Happy2010:
ขอขอบคุณ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้คะ

Khunthien:
เพิ่มเติม ขุนศรีฯ 500 บาทขอรับกระผม  wet17 wet17 wet17

ขุนทอง:
รับทราบ ขอบคุณครับท่านขุนศรีฯ ขอให้กิจการรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งๆขึ้นน่ะครับ

ขุนทอง:
น้องเพลง น้องพลอย แตงเส็ง หมู่บ้าน KC  ร่วมทำบุญ 100 บาท 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว